Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Любецької об’єднаної територіальної громади»

1. Загальні положення

1.1. Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Любецької

об’єднаної територіальної громади» (далі - Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого логотипу Любецької об’єднаної територіальної (емблема та гасло).

1.2. Логотип – будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри,

зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність та

ідентифікувати Любецьку об’єднану територіальну громаду серед інших; постійний графічний, словесний, образотворчий або об'ємний знак, комбінований з зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

1.3. Логотип не замінює офіційну символіку об’єднаної територіальної громади (герб і прапор).

2. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою створення та визначення найкращого логотипу

Любецької об’єднаної територіальної громади, який буде використаний в

рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу Любецької ОТГ в Україні та за її межами, покращення використання культурного, туристичного, економічного та соціального потенціалу громади.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

− залучення максимальної кількості учасників до розробки логотипу Любецької об’єднаної громади;

− поширення інформації про Любецьку об’єднану територіальну громаду як туристично та інвестиційно привабливу територію на Чернігівщині;

− збільшення рівня привабливості Любецької об’єднаної територіальної громади на українській та міжнародній туристичній арені;

- підвищення рівня згуртованості населення Любецької об´єднаної територіальної громади;

− розроблення та створення унікального логотипу Любецької об’єднаної територіальної громади.

3. Умови та порядок проведення Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів,

Утворюється персональний та кількісний склад організаційного комітету з підготовки та проведення Конкурсу (далі – Організаційний комітет), яким затверджується голова, заступник, секретар та члени комітету. Організаційний комітет також виконує функції журі.

3.2. Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання.

3.3. Члени Організаційного комітету:

− беруть участь в обговоренні, розгляді конкурсних пропозицій мають право на

ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на

відображення своєї окремої думки у протоколі засідання журі;

− забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;

− зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;

− мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та

Суперечить основним засадам і принципам громади Любецької об’єднаної територіальної громади та чинному законодавству України.

3.4. У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.5. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.6. Конкурс проводиться з 22 липня 2019 року по 09 серпня 2019 року.

3.7. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:

− емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

− гасло (ключова ідея).

3.8. До конкурсних робіт обов’язково додається текстовий файл з відомостями про автора, що включають: прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце роботи (навчання), місце проживання, контактні телефони та електронна адреса.

3.9. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в друкованому вигляді за адресою:15041, смт. Любеч, вул. Добринінська,60 (сектор економічного розвитку та інвестицій Стельмах Ю.Д.) або в електронному вигляді –sei.liubech@gmail.com

3.10. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

3.11. Кінцевий термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі 09 серпня  2019 року. Організаційний комітет залишає за собою право продовжити строки на подання конкурсних робіт.

3.12. Організаційний комітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження,

Втрату чи пошкодження заявки.

3.13. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.14. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.15. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за

Участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

3.16. Організаційний комітет має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їх імена в друкованих матеріалах.

3.17. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

4. Технічні вимоги до конкурсних робіт:

− оригінальність ідеї та зміст художнього рішення, які будуть відображати мету і завдання Конкурсу;

− унікальний, оригінальний, сучасний, лаконічний, багатогранний графічний елемент;

− кольорове рішення (можливість відтворення в кольоровому, монохромному вигляді);

− приклади для використання логотипу громади на сувенірній і поліграфічній продукції;

  • Можливість розміщення на будь-яких поверхнях (папір, картон, скло, дерево, метал);
  • Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості прочитання при

Змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в чорно-білому варіанті);

Приклади поєднання логотипу разом з офіційною символікою ОТГ; −

Надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.

5. Визначення переможців Конкурсу

5.1. Для організації Конкурсу рішенням виконавчого комітету

Утворюється Організаційний комітет.

5.2. Засідання Організаційного комітету є легітимним, якщо на ньому присутні більше половини його складу.

5.3. Рішення приймається більшістю від присутніх членів Організаційного комітету, які є одночасно і членами журі, відкритим голосуванням.

У разі рівного розподілу голосів головуючий має право вирішального голосу.

5.4. Результати роботи Організаційного комітету оформлюються протоколом засідання.

5.5. Протокол засідання містить інформацію: − дату, час та місце проведення; − прізвища, імена та по батькові членів журі;

− прізвища, імена та по батькові конкурсантів; −

- результати голосування.

5.6. Організаційний комітет визначає переможця.

5.7. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється Організаційним комітетом.

5.8. Рішення Організаційного комітету вводиться в дію після визначення переможця

Конкурсу.

5.9. Організаційний комітет Конкурсу залишає за собою право

Використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

6. Оголошення переможця Конкурсу

6.1. Оголошення переможця Конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті громади.

6.2. Переможець конкурсу з розробки логотипу Любецької об’єднаної

територіальної громади отримує грошову винагороду.