Загальними вимогами безпеки є те, що працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві  інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій і пожеж.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого, який виконуватиме нову для нього роботу. Цей інструктаж повинен проводитися індивідуально або з групою працівників одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, сировини, матеріалів, застосуванні та інших факторів, що впливають на стан охорони праці  проводиться позаплановий інструктаж. Позаплановий інструктаж також проводиться при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Крім цього, роботодавець зобов'язаний за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Особливу увагу необхідно звернути щодо підбору працівників для роботи з мінеральними добривами і пестицидами. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

Перелік робіт при підготовці і проведенні весняно-польових робіт передбачає ремонт і наладку тракторів, причіпної чи навісної сільськогосподарської техніки, протруювання насіння і посадкового матеріалу, підготовка ґрунту для посіву, догляд за посівами, інше.

Тому, зрозуміло, що кожен вид робіт повинен виконуватися відповідно до існуючих вимог і стандартів. Зокрема, не дозволяється експлуатація несправних машини та обладнання, експлуатація тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі.

Не дозволяється транспортувати разом різні види пестицидів, хімічна взаємодія яких, у разі порушення упаковки, може спричинити їх займання, перевозити аміачну селітру з іншими мінеральними добривами на одному транспортному засобі.

Роботи, пов'язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення у ґрунт, необхідно здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення.

Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами повинно бути механізованим.

Ручне завантаження допускається лише за умови зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора.

Не дозволяється сівачам працювати на навісних сівалках.

Не дозволяється використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води тощо тару від мінеральних добрив, навіть після її знешкодження.

Небезпека завжди є там, де експлуатуються несправні трактори, інша сільськогосподарська техніка, механізми, де не подбали про побутові умови для своїх працівників, зокрема, в полі, коли не визначено і не обладнано належним чином місця відпочинку.

Порушення вимог охорони праці та техніки безпеки можуть бути елементарними на перший погляд, але нехтування ними може обернутися для працівника важкою травмою або втратою людського життя.