Актуальність цього питання полягає у вирішенні основної екологічної проблеми - забруднення навколишнього середовища побутовими відходами, пластиком, склом, папером. Якщо врахувати, що більшу половину відходів складають пакувальні матеріали, то стає зрозумілим, що одним із ефективних способів вирішення проблеми відходів є роздільне їх збирання. Адже велику частину побутових відходів складають матеріали, які можна використовувати повторно або переробляти. Повторній переробці підлягають папір, скло, металеві та алюмінієві баки, текстиль, пластик, органічні відходи. Усі ці матеріали, отримані при сортуванні, знаходять попит з боку організацій, які займаються прийомом вторинної сировини.

Сортування та переробка відходів мають багато переваг: менший обсяг відходів потрапляє на захоронення; матеріали використовуються повторно; сортування побутових відходів відповідає світовим підходам у поводженні зі сміттям, а саме, сприяє запобіганню їхнього надмірного утворення, повторному (багаторазовому використанню) вторинної сировини, утилізації та безпечному розміщенню; заощадження коштів, створення нових робочих місць та поліпшення стану довкілля, зниження ризику для здоров'я жителів сіл.

На території Любецької об’єднаної територіальної громади відсутні санкціоновані звалища відходів. Побутові відходи складуються на пустирях, біля пустуючих садиб, у природних рельєфних утвореннях — низинах та ярах. Це призводить до забруднення населених пунктів та прилеглих територій, незадовільного естетичного вигляду сіл, становило екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднювальними речовинами, потрапляють у водні об’єкти. Для зміни ситуації необхідно впровадити систему організованого вивезення сміття та докорінно змінити свідомість громадян по відношенню до поводження з побутовими відходами.

Тож у громаді проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи із залученням громадськості, КП «Любецьке» облаштувало майданчики по роздільному збору ТПВ, придбали та встановили контейнери для роздільного збору сміття. У результаті громаді вдасться зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище, створити умови для очищення населених пунктів, поліпшити якість обслуговування в сфері поводження з побутовими відходами, перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь господарства та створити додаткові робочі місця.