МІНІСТЕРСТВО   ОБОРОНИ   УКРАЇНИ

 

В И Т Я Г з Н А К А З У

 

начальника Чернігівського районного

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

27.06.2023 м. Чернігів                                           №267

 

 

 

Про продовження строку проведеннязагальної мобілізації

 

На виконання Указу Президента України від 26.06.2023 року
 

№ 452/2023 “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” наказую:

 

 

1. Продовжити на території Чернігівського району мобілізацію людських і транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом.

 

2. Усім військовозобов’язаним, що проживають на території Чернігівського району, які мають мобілізаційні розпорядження або у разі отримання ними персональних повісток Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органів місцевого самоврядування, житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій  або підприємств, установ), з’явитися у терміни та за адресами, вказані в їх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або розпорядженнях (наказах) територіального центру комплектування. При собі мати документи та особисті речі, вказані у мобілізаційних розпорядженнях та персональних повістках.

Військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку в інших територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та тимчасово перебувають на території Чернігівського району у зв’язку з роботою або іншими обставинами, негайно вибути до місця постійного проживання і прибути у пункти, вказані в їх мобілізаційних розпорядженнях, а при неможливості – до територіального центру комплектування та соціальної підтримки по місцю перебування на військовому обліку.

При собі мати документи та особисті речі, вказані у мобілізаційних розпорядженнях та персональних повістках.

 

3. Військовозобов’язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток щодо їх виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прибути до Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відділів Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки) в термін до 30.06.2023року. При собі мати військовий квиток, обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження та документи, які посвідчують особу.

 

4. Зміна місця проживання військовозобов’язаним без дозволу начальника Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки забороняється.

 

5. Підприємствам, установам, організаціям, усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування, громадянам, які є постачальниками транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, забезпечити доставку та передачу транспортних засобів і техніки у терміни, в обсягах та за адресами, визначними у зведених (часткових) нарядах на поставку техніки під час мобілізації.

 

6. Органам державної влади, місцевого самоврядування,підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування, житлово-експлуатаційним організаціям та домовласникам організувати і забезпечити в установленому порядку:

відклик військовозобов’язаних з відряджень для забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом до Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відділів Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчення про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період;

надання до Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відомостей про вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період та посвідчень, які не вручені;

своєчасне оповіщення військовозобов’язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації, в особливий період, або викликаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

увільнення військовозобов’язаних, які призиваються на військову службу, від виконання  обов’язків, з виплатою їм заробітної платні, забезпеченням збереження місця роботи, посади і середнього заробітку у відповідності до статті 39 Закону України “Про військовий обов‘язок і військову службу”, статті 119 Кодексу Законів про працю;

явку військовозобов’язаних на збірні пункти або у військові частини у терміни та за адресами, вказаними у мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках;

роботу військово-лікарської комісії та проведення поглибленого медичного огляду громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації, в особливий період;

контроль за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку  та проходженням ними медичного огляду;

роботу системи оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів;

охорону громадського порядку під час проведення оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів до збірних пунктів та військових частин;

дотримання законодавства з питань соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей щодо осіб, які призиваються на військову службу під час мобілізації, в особливий період;

розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

постійне інформування населення про хід призову громадян на військову службу під час мобілізації, в особливий період;

залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

 

7. Громадяни, які ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період і не з’являються за викликом до Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

8. Керівники підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування та форм власності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника мобілізаційного відділення.

 

10. Наказ оголосити в засобах масової інформації та довести до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів згідно з розрахунком розсилки.

 

 

 

Начальник Чернігівськогорайонного

територіальногоцентру комплектування та соціальної підтримки

 

полковник О. САПОН

 

 

Згідно оригіналу
 ТВО Начальника відділення офіцерів запасу і кадрів

лейтенант А.СЕМЕНОК