Фото без опису 

  Відділ освіти, молоді та спорту Любецької селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  директора Тарасо- Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Любецької селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області.

Найменування та місцезнаходження закладу освіти :

 

Тарасо – Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІступенів Любецької селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області

 

 15054  с.Тараса Шевченка  вул. Шевченка , буд. 2 Ріпкинського району Чернігівської області.

Найменування посади та умови оплати праці :

Директор

 

Посадовий оклад , надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» № 557 від 26.09.2005року, постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30.08.2002 року, постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавок педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної(професійно-технічної) , вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» № 373 від 23.03.2011року, постановою Кабінету Міністрів України « Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України « Про освіту»,

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Директором Тарасо – Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Любецької селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області може бути особа , яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра( спеціаліста) , стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я , що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.  

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію паспорта громадянина України;

копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною)не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений термін.

Кінцевий термін подання документів:

Документи приймаються  протягом 23 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Любецької селищної ради до 07 серпня 2020 року .

Документи подаються до відділу освіти, молоді та спорту Любецької селищної ради відповідальній особі – Грищенко Тетяні Миколаївні за адресою :смт Любеч вулиця Добринінська , 60 .

Дата та місце початку конкурсного відбору , його складові та тривалість:

17 серпня 2020року , сесійна зала Любецької селищної ради (смт Любеч вул. Добринінська, 60)

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання  визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

 

Грищенко Тетяна Миколаївна

Тел. 0508429775

 Liubech_grischenko@cg.gov.ua