Фото без опису

Звіт

про результати організації та проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг за 2022 рік

комунального закладу Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради

 

На території Любецької ТГ діє    комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради, який створено згідно Рішення вісімнадцятої сесії сьомого скликання Любецької селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області від 27 червня 2019 року та забезпечує соціальними послугами жителів  48 населених пунктів громади. Станом на 01.10.2022 року в  центрі працює 24 особи.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями виконавчого комітету, рішеннями сесій селищної ради, а також Положенням про комунальний заклад  Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради.

Центр проводить діяльність за принципами дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; адресності та індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надвачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 Центр у своїй  роботі:

- виявляє осіб/сімї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і веде облік таких осіб/сімей;

- проводить оцінювання потреб особи/сімї у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу отримувачам соціальних послуг у рішенні  їхніх соціально-побутових проблем;

- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- здійснює розвиток в громаді соціальної послуги патронату над дитиною;

- забезпечує надання соціальних послуг молодим особам, у тому числі неповнолітнім, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням установ виконання покарань;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- здійснює контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які в межах компетенції на території громади надають  допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

- інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведення соціальної роботи.

 

Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у громаді, надає такі соціальні послуги:

- догляд вдома;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція та реінтеграція;

- кризове та екстрене втручання;

- посередництво;

- медіація;

- соціальна профілактика;

- натуральна допомога;

- фізичний супровід осіб з івалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

- догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

- супровід під час інклюзивного навчання;

- інформування;

- інші соціальні послуги.

 

 Послуги надаються Центром:

- за місцем проживання /перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання  та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

 

Для надання соціальних послуг у Центрі створено такі структурні  відділення:

  • відділення соціальної роботи, основними завданнями якого є проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, що належать до вразливих груп населення та /або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема: інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання  їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань; надання особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів; формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
  • відділення соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, завданням якого є надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування, а також надання грошової та натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, (надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, послуг кризового та екстренного втручання, інформування, консультування, представництво інтересів; формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству).

 

Центром за період діяльності налагоджено співпрацю із благодійними організаціями,  які посприяли у наданні гуманітарної допомоги для дітей сімей у СЖО.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від   01 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» та наказу Мінсоцполітики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг» та наказу директора комунального закладу  Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради від 23.06.2021р. №114-од  «Про організацію і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» було проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг наданих  в період з 01 липня 2021року по 30 вересня 2022 року.

У КЗ  Любецький Центр НСП здійснено поетапне проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу соціальних послуг. Була створена комісія з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. В ході організації моніторингу та оцінки якості послуг застосовувався план проведення заходів. Було призначено відповідальних осіб з організації і проведення оцінки якості соціальних послуг. Під час проведення моніторингу застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, бесіди з персоналом центру.

Рішенням першого засідання комісії з проведення оцінки якості визначено охопити внутрішньою оцінкою підопічних відділення соціальної допомоги вдома шляхом опитування/анкетування по 2 та більше особи у кожного соціального робітника; відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді 19 сімей.

Шляхом оцінки якості соціальних послуг у відділення соціальної допомоги вдома охоплено 31,1%  підопічних -  53 особи (на диференційованій  основі - 3 особи, на безоплатній основі - 50 осіб); у відділенні соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді 50% підопічних - 10 сімей.

Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Внутрішня оцінка проводилась у спокійній, діловій обстановці, особливих складнощів у її проведення не виникало. Комісія працювала згідно графіка злагоджено, оперативно та ефективно відповідно до Державного стандарту догляду вдома, та Державного стандарту соціального супроводу сімей, які перебувають у СЖО.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, зручність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги:

Відділення соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги   надає такі соціальні послуги:

- догляд вдома;

- соціально-економічні (у формі надання натуральної  допомоги).

       Крім того  центр може надавати такі соціальні послуги:

-  консультування;

-  інформування;

-  інші соціальні  послуги. 

     Відділення  забезпечує надання соціальних послуг:

 - громадян похилого  віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до встановлення  їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці), які  не здатні  до  самообслуговування   і   потребують постійної   сторонньої   допомоги,  визнані такими  в  порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;

- громадян, які перебувають  у  складній  життєвій  ситуації  у зв'язку   з безробіттям   і  зареєстровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що шукають   роботу,   стихійним   лихом, катастрофою  (і  мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю,  осіб похилого    віку, осіб з інвалідністю),    якщо середньомісячний   сукупний   дохід  їх  сімей  нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї;

- оформлення до стаціонарних установ громадян похилого  віку, осіб з інвалідністю які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Відділенням соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надаються послуги 170 особам (всі у сільській місцевості), з них: на безоплатній основі - 155, на платній основі 15. Соціальні послуги надаються 21 соціальним робітником.

 

Показник «Адресність та індивідуальний підхід, результативність»: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах підопічних 100%. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляд вдома містять індивідуальні плани, які відповідають визначеним індивідуальним потребам, договір про надання соціальної послуги. Перегляд індивідуальних планів здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту у визначені терміни. Згідно проведеного опитування 100% опитаних підопічних задоволені якістю соціальної послуги догляд вдома.

Показник «Своєчасність»: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмови у її наданні приймаються відділом соціального захисту населення Любецької селищної ради протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем 100%. Визначення ступеня індивідуальних потреб та складання індивідуального плану здійснюється з дотриманням термінів 100%. Двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно 100%. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Показник «Доступність та відкритість»: власного приміщення центр не має, а розташований у приміщенні Любецької селищної ради. Приміщення знаходиться на І поверсі будівлі та обладнане пандусом, що є безперешкодним доступом для відвідувачів. Санітарним нормам приміщення центру відповідає.

Показник «Повага до гідності отримувачів соціальної послуги, результативність»: під час проведення внутрішнього моніторингу отримувачі соціальних послуг позитивно оцінили ставлення до них соціальних робітників 100%. Працівники  центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів послуг не зафіксовано.

Показник «Професійність»: штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог.  Всі соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом, взуттям. Забезпечено повністю соціальних робітників господарськими сумками, спецрукавицями (гумовими та трикотажними), рушниками, миючими та дезінфікуючими засобами.

При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги догляд вдома скарг  не було виявлено. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляд вдома оперативно вирішені та задоволені.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляд вдома показники відповідають встановленому рівню –«добре».

    

Відділення соціальної роботи:

 

Відділення соціальної роботи  проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На обліку за 2022 рік зареєстровано 25 сімей в них 52 дитини віком до 18 років , ще 8 сімей під супроводом.

 Відділення провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

Показник «Адресність та індивідуальний підхід»: для вирішення питань, з якими звертаються клієнти до центру використовується комплексний підхід для здійснення оцінок потреб сім’ї/особи.

Показник «Результативність»: в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг було здійснено опитування/ анкетування отримувачів соціальних послуг з метою визначення рівня задоволеності. В ході опитування виявлено що 100% опитаних задоволені рівнем надання соціальних послуг за Державним стандартом соціальних послуг. Як результат у 70% отримувачів соціальних послуг від їх отримання відображається покращення емоційного, психологічного, фізичного стану позитивними змінами у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. За результатами опитування скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило.

Показник «Своєчасність»: під час проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг вибірковий аналіз оцінки потреб показав, що надання соціальної послуги соціального супроводу відбувається у строки та терміни зазначені у договорі з отримувачами. Відповідно до термінів виконується: прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальних потреб.  

Показник «Повага до гідності отримувачів соцпослуги»:  фахівець із соціальної роботи під час роботи з отримувачами соціальних послуг дотримується поваги до гідності, цілісності, приватного життя. Згідно проведених опитувань отримувачі соціальних послуг задоволені роботою фахівця із соціальної роботи. Під час надання соціальної послуги застосовується індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного здоров’я) та шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етичного та соціального походження, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги.  Послуги надаються з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насилля щодо отримувачів послуг. Фахівець, який надає соціальну послугу вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуг. Отримувачі соціальних послуг обов’язково ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності.

Показник «Професійність»: фахівець із соціальної роботи територіального центру працює згідно посадової інструкції, яка зберігається в особовій справі. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку.  Під час моніторингу було встановлено, що фахівець із соціальної роботи підвищила свій професійний рівень на курсах, семінарах та практикумах з питань «Соціального супроводу сімей в СЖО», «Забезпечення діяльності прийомних сімей», «Надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю» та інше, про що має відповідні сертифікати. Фахівцем із соціальної роботи постійно проводиться відвідування тренінгів, семінарів районних та обласних рівнів відповідно до напрямку роботи.     При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги соціальний супровід  скарг у журналах обліку особистого прийому громадян не виявлено. Всі звернення про отримання соціальних послуг оперативно вирішені та задоволені.

    Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню –«добре».

Незважаючи на узагальнений статус показників «добре» в центрі плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальних послуг «догляд вдома» та «соціальний супровід», а саме:

   - продовжити роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з інвалідністю з метою надання їм необхідної допомоги;

   - посилити контроль за якістю та обсягом надання послуг підопічним шляхом телефонного опитування та виїздів на села;

   - продовжувати інформаційно роз’яснювальну роботу серед мешканців Любецької ТГ з питань напрямків за якими працює комунальний заклад Центр надання соціальних послуг шляхом висвітлення на сайті громади;

   - продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг;

   - підвищувати професійний рівень працівників центру за фаховими напрямками своєї діяльності;

  

    - проаналізувати час, який витрачають соціальні робітники на надання послуги догляд вдома для вдосконалення індивідуального підходу до кожного отримувача послуги, що дозволить приділяти більше часу для покращення емоційного та психологічного стану отримувачів соціальної послуги;

 - в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази центру в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами, спецодягом, взуттям тощо.

 

Директор КЗ Любецький Центр НСП                           Наталія ОЗДОЄВА