ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

ДОГЛЯД  ВДОМА

Зміст соціальної послуги

 

 

комплекс заходів, спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування, а саме:

 у залежності від групи рухової активності допомога у:

 - самообслуговуванні (допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо);

- веденні домашнього господарства (закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомога у приготуванні) їжі, прибирання (допомога у прибиранні) житла, прання, дрібний ремонт одягу);

- взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- забезпеченні технічними засобами реабілітації;

- оформленні документів, внесенні платежів;

- інформування та представництво інтересів;

- психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності, консультації психолога).

Форма надання соціальної послуги

протягом робочого часу за місцем проживання / перебування отримувача соціальної послуги (вдома)

Термін надання соціальної послуги

- постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності – 2 рази на тиждень, V група рухової активності – 5 разів на тиждень); 

- періодично (2 рази на місяць);

- тимчасово (визначений у договорі період).

Соціальні групи

 

- особи похилого віку;

- особи з інвалідністю;

- хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи з інвалідністю І групи;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для певної категорії громадян.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі;

- копія довідки до акту медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт  догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013     № 760;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування, відсутність потреби в постійній сторонній допомозі;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-четвер

8.00-13.00 / 13.45-17.00

п’ятниця 8.00-13.00 / 13.45-16.00

субота, неділя - вихідний

 

Назва соціальної  послуги

ДОГЛЯД  СТАЦІОНАРНИЙ

 

Зміст соціальної послуги

 

 

- створення умов для проживання (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах);

- забезпечення харчуванням, твердим, м’яким інвентарем;

-  допомога  у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування);

- спостереження за станом здоров'я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг;

- допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля.

 

Форма надання соціальної послуги

цілодобово стаціонарно у приміщенні надавача соціальних послуг

 

Термін надання соціальної послуги

постійно/тимчасово

 

Соціальні групи

 

 

  •  особи похилого віку;

  •  особи з інвалідністю;

  •  особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які втратили здатність до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду.

 

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи з інвалідністю І групи;

- одиноко/самотньо проживаючі особи похилого віку, особи з інвалідністю, хворі;

-  особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для певної категорії громадян.

З установленням диференційованої плати:

-  особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

 

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді;

- довідка для направлення особи до інтернатного закладу загального профілю за формою, затвердженою  МОЗ;

- копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);

- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

 

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 29.02.2016 №198;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року;

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування, відсутність потреби в постійному сторонньому догляді;

- довідка для направлення особи до інтернатного закладу іншого (не загального) профілю за формою, затвердженою  МОЗ;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

СОЦІАЛЬНИЙ  СУПРОВІД  СІМЕЙ /ОСІБ,  ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ  У  СКЛАДНИХ  ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Зміст соціальної послуги

 

 

комплекс заходів, що передбачає:

- оцінку потреб;

- визначення шляхів вирішення основних проблем;

- регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, спрямованих на розв’язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги;

- сприяння у отриманні інших послуг;

- допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними;

- навчання та розвиток соціальних навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин (управління домогосподарством, навичок виховання та догляду за дітьми тощо);

- психологічну підтримку.

Форма надання соціальної послуги

протягом робочого часу:

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- напівстаціонарно у приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

тимчасово, не більше ніж шість місяців; у разі складного випадку, тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року відповідно до законодавства

Соціальні групи

сім’ї/особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, і не можуть самостійно їх подолати

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- особи з інвалідністю I групи;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

- особи/сім’ї , які перебувають у складних життєвих обставинах, визначених законодавством, та потребують надання послуги  за результатами оцінки потреб;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної послуги соціального  супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року;

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

СОЦІАЛЬНИЙ  СУПРОВІД  СІМЕЙ, У ЯКИХ  ВИХОВУЮТЬСЯ  ДІТИ-СИРОТИ  І  ДІТИ,  ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО  ПІКЛУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

 

 

комплекс заходів, що передбачає:

- допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї;

- адаптацію дитини в нових умовах;

- створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні;

- захист майнових, житлових та інших прав дитини;

- сприяння навчанню та розвитку дитини;

- допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення;

- підготовку дитини до виходу із сім’ї, у тому числі до самостійного життя.

Форма надання соціальної послуги

протягом робочого часу:

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

- прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно;

- сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Соціальні групи

сім’ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Умови надання соціальної послуги

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду або органу опіки  та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- акт оцінювання потреб особи /сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу  сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

Підстави для припинення надання соціальної послуги

- припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з підстав, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу",  від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю";

- досягнення позитивного результату соціального супроводу в сім’ях опікунів, піклувальників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

Зміст соціальної послуги

 

 

за наявної фінансової можливості та матеріально-технічної бази установи забезпечення громадян:

- одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

- ліками, предметами медичного призначення;

- предметами побутової гігієни;

- продовольчими, промисловими товарами;

- послугами з ремонту одягу та взуття;

- комплексним обслуговуванням (розпилювання, рубання дров, косіння травостою тощо).

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання / перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- у приміщенні надавача соціальної послуги протягом робочого дня.

Термін надання соціальної послуги

тимчасово/постійно/одноразово

Соціальні групи

 

 

- малозабезпечені особи/сім'ї;

- особи похилого віку;
- особи з інвалідністю;

- хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж на чотири місяці), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

- сім’ї, у яких один із подружжя є особою з інвалідністю,

- особи, які виховують дитину без батька (матері), та в яких виховуються діти з інвалідністю;

- діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

- особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- діти з інвалідністю;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

- особи з інвалідністю I групи;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

- сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів;

- особи/сім’ї, які безоплатно отримують соціальні послуги в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Бахмацької міської ради;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування, потребу в сторонній допомозі;

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

-акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної послуги натуральної допомоги, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 25.03.2021 №147;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

ЕКСТРЕНЕ (КРИЗОВЕ) ВТРУЧАННЯ

Зміст соціальної послуги

 

 

- термінове втручання в кризову ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання допомоги та підтримки, спрямованої на її подолання;

- перша психологічна допомога;

- консультування;

- інформування;

- забезпечення термінових базових потреб (у безпеці, харчуванні, медичній допомозі, одязі тощо);

- організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні її наслідків, у тому числі, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї;

- сприяння у забезпеченні безпечним місцем перебування (тимчасовим притулком);

- забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової ситуації (виклик бригади швидкої допомоги, правоохоронних органів, представників державних соціальних служб, комунальних і транспортних служб тощо).

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання отримувача;

- за місцем перебування отримувача соціальної послуги (заклад охорони здоров’я, заклад освіти, тимчасовий притулок, тимчасові мобільні пункти допомоги, місця перебування родичів та близьких постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо);

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці протягом робочого дня.

Термін надання соціальної послуги

  • за наявності загрози життю чи здоров’ю особи послуга надається негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили;

  • строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи

 

 

- особи, постраждалі від домашнього насильства;

- особи, постраждалі від торгівлі людьми;

- особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовим діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Умови надання соціальної послуги

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

- заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

- заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт  соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016№ 716;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

ІНФОРМУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

 

 

надання інформації:

- з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги;

- щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та  інших видів допомоги, робіт, послуг.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

одноразово/екстрено (кризово)  відповідно до законодавства

Соціальні групи

 

 

- вразливі групи населення;

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

Необхідне  для отримання послуги

при разовому, вуличному, кризовому інформуванні – безпосереднє звернення особи.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

за наявних ресурсів надавач нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу), наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання.

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

 

 

- допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;

- залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомога в його реалізації;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- надання психологічної допомоги;

- корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

- сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб.

Форма надання соціальної послуги

- при стаціонарному консультуванні - у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, у робочий час;

- при дистанційному консультуванні - за допомогою технічних засобів (телефон, он-лайн зв’язок), розміщених у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу (разово за зверненнями отримувачів) у робочий час;

- при вуличному консультуванні - у нестаціонарних умовах (поза приміщенням  надавача соціальної послуги): у місцях, звичних для закритих щодо контактування соціальних груп, де вони мешкають, гуртуються, проводять разом час

Термін надання соціальної послуги

одноразово, короткостроково, періодично, довгостроково, екстрено (кризово)

Соціальні групи

 

особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

Умови надання соціальної послуги

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

Документи, потрібні для отримання послуги

при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо);

при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом;

при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні:

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт  соціальної послуги консультування,

затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

ПОСЕРЕДНИЦТВО

Зміст соціальної послуги

- допомога у врегулюванні конфліктів;

- ведення переговорів;

- опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

Форма надання соціальної послуги

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем, визначеним посередником/медіатором  і погодженим з усіма учасниками посередництва.

Термін надання соціальної послуги

тимчасово відповідно до законодавства

Соціальні групи

 

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальна послуга в частині проведення медіації не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми.

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- діти з інвалідністю;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

- особи з інвалідністю I групи;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

- сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів;

 - особи/сім’ї, які отримують послугу соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Бахмацької міської ради;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт  соціальної послуги  посередництва,

затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року;

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

ПРЕДСТАВНИЦТВО  ІНТЕРЕСІВ

Зміст соціальної послуги

 

 

- допомога в оформленні або відновленні документів;

- сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

- ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням – нотаріально оформленим);

- сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, закладами, установами тощо;

- допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

- допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.

Форма надання соціальної послуги

протягом робочого часу:

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці).

Термін надання соціальної послуги

одноразово/тимчасово відповідно до індивідуального плану

Соціальні групи

 

- сім’ї та/або особи, які перебувають у складних життєвих обставинах (бездомні особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, особи, постраждалі від торгівлі людьми, від насильства у сім’ї тощо);

- прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів, піклувальників.

Умови надання соціальної послуги

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах,  до закладу соціального захисту дітей;

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт  соціальної послуги представництва інтересів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  30.12.2015 № 1261;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

СОЦІАЛЬНА  АДАПТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

 

 

комплекс заходів, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності:

- навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

- представництво інтересів;

- надання психологічної допомоги, корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

- допомога в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;

- організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля;

- надання послуг фахівцем з фізичної реабілітації;

- сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.

Форма надання соціальної послуги

протягом робочого часу:

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- в приміщенні надавача соціальної послуги.

Термін надання соціальної послуги

короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану

Соціальні групи

 

особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі:

- особи похилого віку;

- особи з інвалідністю;

- особи, які перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;

- учасники бойових дій;

- особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- діти з інвалідністю;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

- особи з інвалідністю I групи;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

- сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів;

 - особи/сім’ї , які безоплатно отримують соціальні послуги в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Бахмацької міської ради;

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлених за результатами оцінки потреб та потребують отримання соціальної послуги (за відсутності протипоказань для надання соціальної послуги) у зв’язку з інвалідністю, похилим віком;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід  яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування, потребу в сторонній допомозі та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- копія пенсійного посвідчення (за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №  514;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року;

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

СОЦІАЛЬНА  ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

- розвиток, формування та підтримка соціальних навичок;

- допомога в оформленні документів;

- допомога в отриманні реєстрації місця проживання/

перебування;

- сприяння в отриманні  житла, працевлаштуванні тощо;

- корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

- надання психологічної підтримки;

- допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;

- надання допомоги випускникам інтернатних закладів (установ), спрямований на розвиток соціальної компетентності, сприяння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до самостійного життя, мінімізацію ризиків потрапляння у складні життєві обставини.

Форма надання соціальної послуги

протягом робочого часу:

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги.

Термін надання соціальної послуги

тимчасово відповідно до законодавства та індивідуального плану

Соціальні групи

 

 

- внутрішньо переміщені особи;

- особи, постраждалі від торгівлі людьми;

- діти та особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах.

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- діти з інвалідністю;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

- особи з інвалідністю I групи;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

- сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів;

 - особи/сім’ї , які перебувають у складних життєвих обставинах, визначених законодавством, та потребують надання послуги  за результатами оцінки потреб;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- висновок інтернатного закладу (установи)(за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної інтеграції те реінтеграції бездомних осіб, затверджений 19.09.2013 №596;

- Державний стандарт соціальної̈ послуги соціальної̈ інтеграції̈ випускників інтернатних закладів (установ), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 26.09.2016 № 1067;

- Стандартнадання послуг із соціальної̈ інтеграції̈ та реінтеграції̈ осіб, які постраждали від торгівлі людьми, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458;

- Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року;

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

Комунальний заклад

Центр надання соціальних послуг

Любецької селищної ради

смт. Любеч, вул. Добринінська, б. 60

контактний телефон: 0994756795,

електронна пошта: cnsp.liubech@gmail.com

Прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00 / 14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної  послуги

СОЦІАЛЬНА  ПРОФІЛАКТИКА

Зміст соціальної послуги

 

 

- організація навчання та просвіти щодо зміни поведінки на більш безпечну, що мотивує до здорового способу життя;

- інформування з питань соціальних послуг, здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки тощо;

- розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів;

- консультування; представництво інтересів; посередництво.

Форма надання соціальної послуги

консультації, бесіди, лекції, тренінги, тощо; співпраця із засобами масової інформації; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів

протягом робочого часу:

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг;

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці;

- через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

одноразово/тимчасово відповідно до законодавства згідно з індивідуальним планом

Соціальні групи

 

 

- вразливі групи населення;

- особи/ сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- діти з інвалідністю;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

- особи з інвалідністю I групи;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

- сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів;

 - особи/сім’ї , які перебувають у складних життєвих обставинах, визначених законодавством, та потребують надання послуги  за результатами оцінки потреб;

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати:

- особи, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

- особи, середньомісячний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної послуги профілактики,

затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912;

- Положення про Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради ради, затверджене рішенням Любецької селищної ради від 26 серпня 2021 року;

- рішення виконавчого комітету Любецької селищної ради від 13 лютого 2023 року № 16 «Про звільнення від оплати за надання соціальних послуг відділом соціальної допомоги вдома окремих жителів громади».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб;

- за наявних ресурсів нездатність надавача задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання);

- наявність у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

 

Інформаційні картки