Звіт

про результати організації та проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг за 2023 рік

комунального закладу Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради

 

На території Любецької ТГ діє комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради, який створено згідно Рішення вісімнадцятої сесії сьомого скликання Любецької селищної ради від 27 червня 2019 року та забезпечує соціальними послугами жителів  48 населених пунктів громади. Станом на 01.10.2023 року в  центрі працює 25 особи.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями виконавчого комітету, рішеннями сесій селищної ради, а також Положенням про комунальний заклад  Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради.

Центр проводить діяльність за принципами дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю, гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, адресності та індивідуального підходу, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 Центр у своїй  роботі:

- виявляє осіб/сімї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і веде облік таких осіб/сімей;

- проводить оцінювання потреб особи/сімї у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу отримувачам соціальних послуг у розвязанні  їхніх соціально-побутових проблем;

- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- здійснює розвиток в громаді соціальної послуги патронату над дитиною;

- забезпечує надання соціальних послуг молодим особам, у тому числі неповнолітнім, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням установ виконання покарань;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- здійснює контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які в межах компетенції на території громади надають  допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

- інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведення соціальної роботи.

 

Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у громаді, надає такі соціальні послуги:

- догляд вдома;

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

- соціальна адаптація;

- кризове та екстрене втручання;

- посередництво;

- соціальна профілактика;

- натуральна допомога;

- супровід під час інклюзивного навчання;

- інформування;

- інші соціальні послуги.

 

 Послуги надаються Центром:

- за місцем проживання /перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- за межами місця проживання  та приміщення надавача соціальних послуг.

 

Для надання соціальних послуг у Центрі створено такі структурні  відділення:

  • відділення соціальної роботи, основними завданнями якого є проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, що належать до вразливих груп населення та /або перебувають у складних життєвих обставинах,  регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка ;
  • відділення соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, завданням якого є допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів;
  • мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки осіб, які            постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб, в іншому приміщенні, визначеному місцевими органами виконавчої влади.

 

Центром за період діяльності налагоджено співпрацю із благодійними організаціями,  які посприяли у наданні гуманітарної допомоги для дітей сімей у СЖО.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від   01 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» та наказу Мінсоцполітики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг» та наказу директора комунального закладу  Центр надання соціальних послуг Любецької селищної ради від 23.06.2021р. №114-од  «Про організацію і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» було проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг наданих  в період з 01 липня 2022року по 30 вересня 2023 року.

У КЗ  Любецький Центр НСП здійснено поетапне проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу соціальних послуг. Була створена комісія з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. В ході організації моніторингу та оцінки якості послуг застосовувався план проведення заходів. Було призначено відповідальних осіб з організації і проведення оцінки якості соціальних послуг. Під час проведення моніторингу застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, бесіди з персоналом центру.

Рішенням першого засідання комісії з проведення оцінки якості визначено охопити внутрішньою оцінкою підопічних відділення соціальної допомоги вдома шляхом опитування/анкетування по 3-4 особи у кожного соціального робітника; відділення соціальної роботи 15 сімей.

Шляхом оцінки якості соціальних послуг у відділення соціальної допомоги вдома охоплено 34,4%  підопічних -  53 особи (на диференційованій  основі - 1 особу, на безоплатній основі - 52 осіб); у відділенні соціальної роботи  - 14 сімей.

Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Внутрішня оцінка проводилась у спокійній, діловій обстановці, особливих складнощів у її проведенні не виникало. Комісія працювала згідно графіка злагоджено, оперативно та ефективно, відповідно до Державного стандарту догляду вдома, та Державного стандарту соціального супроводу сімей, які перебувають у СЖО.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, зручність, доступність та відкритість, повага до отримувачів соціальних послуг, професійність.

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги:

 

Відділенням соціальної допомоги вдома і організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надаються послуги 182 особам (всі у сільській місцевості), з них: на безоплатній основі - 175, на платній основі 1, і на диференційованій основі – 6 осіб. Соціальні послуги надаються 21 соціальним робітником.

 

Показник «Адресність та індивідуальний підхід, результативність»: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах підопічних 100%. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляд вдома містять індивідуальні плани, які відповідають визначеним індивідуальним потребам, договір про надання соціальної послуги. Перегляд індивідуальних планів здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту у визначені терміни. Згідно проведеного опитування 100% опитаних підопічних задоволені якістю соціальної послуги догляд вдома.

Показник «Своєчасність»: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмови у її наданні приймаються відділом соціального захисту населення Любецької селищної ради протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем 100%. Визначення ступеня індивідуальних потреб та складання індивідуального плану здійснюється з дотриманням термінів 100%. Двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно 100%. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Показник «Доступність та відкритість»: власного приміщення центр не має, а розташований у приміщенні Любецької селищної ради. Санітарним нормам приміщення центру відповідає.

Показник «Повага до гідності отримувачів соціальної послуги, результативність»: під час проведення внутрішнього моніторингу отримувачі соціальних послуг позитивно оцінили ставлення до них соціальних робітників 100%. Працівники  центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів послуг не зафіксовано.

Показник «Професійність»: штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог.  Всі соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом, взуттям. Забезпечено повністю соціальних робітників господарськими сумками, спецрукавицями (гумовими та трикотажними), рушниками, миючими та дезинфікуючими засобами.

При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги догляд вдома скарг  не було виявлено. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляд вдома оперативно вирішені та задоволені.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляд вдома показники відповідають встановленому рівню –«добре».

    

Відділення соціальної роботи:

 

Відділення соціальної роботи  проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На обліку за 2023 рік зареєстровано 21 сім’я в них 46 дитини віком до 18 років .

 

Показник «Адресність та індивідуальний підхід»: для вирішення питань, з якими звертаються клієнти до центру використовується комплексний підхід для здійснення оцінок потреб сім’ї/особи.

Показник «Результативність»: в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг було здійснено опитування/ анкетування отримувачів соціальних послуг з метою визначення рівня задоволеності. В ході опитування виявлено що 100% опитаних задоволені рівнем надання соціальних послуг за Державним стандартом соціальних послуг. Як результат у 71% отримувачів соціальних послуг від їх отримання спостерігається покращення емоційного, психологічного, фізичного стану позитивними змінами у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. За результатами опитування скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило.

Показник «Своєчасність»: під час проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг вибірковий аналіз оцінки потреб показав, що надання соціальної послуги соціального супроводу відбувається у строки та терміни зазначені у договорі з отримувачами. Відповідно до термінів виконується: прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальних потреб.  

Показник «Повага до гідності отримувачів соцпослуги»:  фахівець із соціальної роботи під час роботи з отримувачами соціальних послуг дотримується поваги до гідності, цілісності, приватного життя. Згідно проведених опитувань отримувачі соціальних послуг задоволені роботою фахівця із соціальної роботи. Під час надання соціальної послуги застосовується індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного здоров’я) та шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етичного та соціального походження, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги.  Послуги надаються з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насилля щодо отримувачів послуг. Фахівець, який надає соціальну послугу вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуг. Отримувачі соціальних послуг обов’язково ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності.

Показник «Професійність»: фахівець із соціальної роботи територіального центру працює згідно посадової інструкції, яка зберігається в особовій справі. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку.  Під час моніторингу було встановлено, що фахівець із соціальної роботи підвищила свій професійний рівень на курсах, семінарах та практикумах з питань «Соціального супроводу сімей в СЖО», «Забезпечення діяльності прийомних сімей», «Надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю» та інше, про що має відповідні сертифікати. Фахівцем із соціальної роботи постійно проводиться відвідування тренінгів, семінарів районних та обласних рівнів відповідно до напрямку роботи.     При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги соціальний супровід  скарг у журналах обліку особистого прийому громадян не виявлено. Всі звернення про отримання соціальних послуг оперативно вирішені та задоволені.

    Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню –«добре».

Незважаючи на узагальнений статус показників «добре» в центрі плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальних послуг , а також розширення переліку послуг.

 

Директор КЗ Любецький Центр НСП                           Наталія ОЗДОЄВА